Menu Zamknij

Wykłady gości zagranicznych poświęcone aktualnym trendom procesualistyki karnej i międzynarodowego prawa karnego

Klinika Prawa WPiA UAM oraz Wydział Prawa i Administracji UAM serdecznie zaprasza na wykłady otwarte gości zagranicznych, które odbędą się w dniach 27 października br. na WPiA UAM w Poznaniu. Przedmiotowe wykłady będą poświęcone aktualnym trendom procesualistyki karnej w odniesieniu do włoskiego systemu prawnego.

Pierwszy z wykładów, który wygłosi dr Marianny Biral (Uniwersytet w Trydencie), odbędzie się w godzinach 8.15-9.45, zaś od godziny 10.00-11.30 prelekcję wygłosi Prof. Daniele Vicoli (Uniwersytet Boloński). Wszystkie wydarzenia będą miały miejsce w sali 4.8 CIN (al. Niepodległości 53, Poznań). 

W przypadku zainteresowania udziałem on-line (MS Teams) prosimy o kontakt e-mail: klinikaprawa@amu.edu.pl 

Dodatkowe informacje o tematyce wykładów znajdują się na plakatach poniżej.

AKTUALIZACJA | LINK do udziały zdalnego za pośrednictwem MS Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmI0MWYyOGItN2U3OS00OGE2LTg1ZjMtMDZlMWRmNDQwNzE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273689ee1-b42f-4e25-a5f6-66d1f29bc092%22%2c%22Oid%22%3a%22bd490dbe-f5ef-4a7a-a37c-7d9a1842bce4%22%7d

 

Podobne wpisy