Menu Zamknij

Dla Studenta

Rekrutacja 2023/2024 - semestr zimowy

Rekrutacja wolontariuszy w ramach Kliniki prowadzona jest z początkiem każdego semestru (dwukrotnie w ciągu roku akademickiego). Wolontariusze podlegają wpisowi na właściwy przedmiot poprzez listę fakultetów w USOS za zgodą Kierownika Kliniki. W ramach rekrutacji każdy z kandydatów jest zobowiązany do wypełnienia i przesłania na adres mailowy Kliniki formularza rekrutacyjnego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Kierownik Kliniki może zadecydować o przyjęciu wolontariusza poza regularnym terminem rekrutacji. Szczegółowe terminy rozpoczęcia procesu rekrutacji będą ogłaszane w aktualnościach oraz na mediach społecznościowych Kliniki Prawa.

USOS LOGO