Menu Zamknij

Sekcje

Sekcje Prawne

W Klinice Prawa Wydziału Prawa i Administracji funkcjonują cztery tematyczne sekcje prawne, w których studenci pod opieką pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału świadczą niedopłatną pomoc prawną.

Aby skorzystać z pomocy prawnej oferowanej przez Klinikę Prawa WPiA UAM proszę zapoznać się z informacjami w zakładce Dla Klienta.


Sekcja Prawa Karnego

Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa karnego materialnego oraz procedury karnej. Poradnictwo prawne, świadczone przez Klinikę w ramach tej sekcji, obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

0
Liczba Spraw Sekcji

Opiekun sekcji

Koordynator studencki: ​


Sekcja Prawa Cywilnego

Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa cywilnego materialnego oraz procedury cywilnej. Poradnictwo prawne, świadczone przez Klinikę w ramach tej sekcji, obejmuje w szczególności sprawy z zakresu:

0
Liczba Spraw Sekcji
 • własności (nieruchomości i ruchomości)
 • współwłasności
 • zasiedzenia
 • użytkowania
 • służebności
 • zastawu
 • hipoteki 
 • prawa lokalowego
 • prawa spółdzielczego
 • umów sprzedaży
 • umów najmu
 • umów dzierżawy 
 • umów pożyczki
 • umów zlecenia 
 • umów o dzieło 
 • umów darowizny
 • odszkodowań
 • dziedziczenia ustawowego
 • dziedziczenia testamentowego
 • zachowku
 • małżeńskich ustrojów majątkowych 
 • ustania małżeństwa
 • separacji
 • stosunków między rodzicami a dziećmi
 • opieki i kurateli

Opiekun sekcji

Koordynator studencki: ​


Sekcja Prawa Publicznego

Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa administracyjnego materialnego, postępowania administracyjnego oraz postępowania sądowo-administracyjnego. W ramach niniejszej sekcji świadczona jest pomoc prawna na rzecz organizacji pozarządowych.

0
Liczba Spraw Sekcji

Opiekun sekcji

Koordynator studencki: ​


Sekcja Prawa Pracy

Zajmuje się poradnictwem prawnym z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Poradnictwo prawne, świadczone przez Klinikę w ramach tej sekcji, obejmuje w szczególności sprawy:

0
Liczba Spraw Sekcji

Opiekun sekcji

Koordynator studencki: ​

Statystyki wpływu spraw do poszczególnych sekcji:

Sekcja Karna
25%
Sekcja Cywilna
25%
Sekcja Prawa Publicznego
25%
Sekcja Prawa Pracy
25%