Menu Zamknij

Zespół Kliniki Prawa WPiA UAM na międzynarodowym konkursie prawniczym „International Migration and Refugee Law Moot Court”

W dniach 20-23 marca 2024 r. zespół Sekcji Międzynarodowej Kliniki Prawa WPIA UAM w składzie: Patryk Czyżewski, Zofia Liszkowska, Paweł Woźniak oraz Wojciech Bogacz (studenci III rok prawa), wspierani przez opiekunów merytorycznych, doktorantów w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych mgr. Adriana Kaczmarka oraz mgr. Michała Wawrzyńczaka reprezentowali wydział na międzynarodowym turnieju prawniczym w Antwerpii „International Migration and Refugee Law Moot Court” organizowanym przez University of Antwerp oraz MigrLaw Research Group.

 

Zespół Kliniki Prawa WPiA UAM jako jedna z 12 drużyn na świecie zakwalifikował się do finałów ustnych odbywających się w Antwerpii, gdzie zmierzyli się z reprezentantami topowych uczelni z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. W rundach ustnych studenci mieli okazję zaprezentować swoje wystąpienia przed profesjonalnym sędziami, którzy orzekali albo orzekają w sądach i trybunałach w sprawach azylowych i migracyjnych na całym świecie. 

Zespół spędził ponad trzy miesiące pracując nad pisemnymi memorandami, poruszając się w złożonej tematyce międzynarodowego prawa azylowego i migracyjnego w zakresie decyzji o odmowie udzielenia azylu i nakazie opuszczenia kraju wydanej w złożonej sprawie łączącej elementy fikcyjne oraz prawdziwe wydarzenia z Afganistanu dot. przejęcia władzy przez Talibów. Studenci oparli swoje argumentację o interpretację konstrukcji „prześladowania ze względu na przynależność do szczególnej grupy społecznej”, rozważając, czy afgańskie kobiety albo tzw. osoby „zwesternizowane” (westernised people) stanowią szczególną grupę społeczną w rozumieniu Konwencji Dotyczącej Statusu uchodźców z 1951 r. i Protokół dotyczący statusu uchodźców z 1967 r. Ponadto w swojej argumentacji odnieśli się również do międzynarodowych zobowiązań państwa w zakresie ochrony prawa człowieka opierając się na regulacjach Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (MPPOiP), Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania oraz Konwencji o Zapobieganiu i Zwalczaniu Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej.
Ciężka praca studentów skutkowała przygotowaniem świetnych prac pisemnych które uzyskały wysokie noty u sędziów, co w połączeniu z solidnymi wystąpieniami podczas finałów ustnych zapewniło zespołowi wysokie 7 miejsce w turnieju.

Poza udziałem w rywalizacji, zespół wziął również udział w panelu dyskusyjnym na temat aktualnych problemów i wyzwań przy orzekaniu w sprawach azylowych. Była to niebywała okazja do zdobycia wiedzy oraz uczestniczenia w dyskusji na tematy prawa azylowego z wybitnymi specjalistami, m.in. Sędzią Katelijne Declerck (byłą prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów ds. Uchodźców i Migracji – IARMJ, ekspert dla m.in. UE, EUAA, UNHCR), Sędzią Dunstanem Mlambo – prezesem Gauteng Division of the High Court w RPA, prezes afrykańskiego oddziału IARMJ), Sędzią Markiem Byrne (International Protection Appeals Tribunal w Irlandii, ekspertem EUAA) oraz Sędzią Johanem Berg  (Immigration Appeals Board – Utlendingsnemnda w Norwegii, ekspertem EUAA). 

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom moot courtu oraz zachęcamy studentów do uczestnictwa w podobnych inicjatywach organizowanych przez Klinikę Prawa WPiA UAM w przyszłości.

Podobne wpisy