Menu Zamknij

Inauguracja działalności Kliniki Prawa WPiA UAM – 2 Października 2023 roku

Szanowni Państwo,

z rozpoczęciem nowego roku akademickiego, serdecznie witamy wszystkich na stronie internetowej poświęconej działalności Kliniki Prawa WPiA UAM. Nowo powołane Laboratorium – Klinika Prawa – zastąpiło Studencką Uniwersytecką Poradnię Prawną, dotychczas świadczącą nieodpłatną pomoc prawną uprawnionym osobom. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia prawnego odsyłamy do zakładki “Dla Klienta”. 

Jednocześnie informujemy wszystkich studentów, że Klinika Prawa prowadzi nabór do wszystkich sekcji skupionych w ramach Laboratorium. Wszystkie zainteresowane osoby zachęcamy do zapisów poprzez system USOS lub kontakt z osobami wskazanymi w zakładkach poszczególnych sekcji. Jednocześnie wskazujemy, że na najbliższej Radzie Dyscypliny Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM, Prof. Tomasz Nieborak, wręczy powołania na Opiekunów sekcji Kliniki Prawa na rok akademicki 2023/2024. 

W ramach najbliższych działań Kliniki mogą Państwo uczestniczyć w serii wykładów otwartych, organizowanych w ramach programu Uniwersytet Jutra II. Osobom zainteresowanym przedmiotowymi wykładami polecamy zapoznanie się z komunikatem dotyczącym ww. wydarzeń pod adresem: 

https://klinikaprawa.amu.edu.pl/2023/10/18/wyklady-gosci-zagranicznych-poswiecone-aktualnym-trendom-procesualistyki-karnej-i-miedzynarodowego-prawa-karnego/.

Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednostką pomocniczą Wydziału powołaną na podstawie Zarządzenia nr 320/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie zmian organizacyjnych na Wydziale Prawa i Administracji. Klinika Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu stanowi jednostkę pomocniczą — Laboratorium w rozumieniu § 67 ust. 2 w zw. z § 75 ust. 8 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, powołaną na podstawie § 69 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

Podobne wpisy